ภาษาไทย ภาษาไทย

ติดต่อเรา

สำนักงานโครงการ D-HOPE
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารB ชั้น5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร: 092-883-1405 อีเมลล์: dhope.thailand@gmail.com
Line ID: dhope.thailand
Facebook: https://www.facebook.com/jica.thailand.dhope


Contact Information:
The D-HOPE Project Office
Community Development Department, Ministry of Interior
The Government Complex Commemorating, Building B, 5th Floor,
Chaeng Wattana Road, Thung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210
Tel: +6692-8831405
E-mail: dhope.thailand@gmail.com
Line ID: dhope.thailand